LZ30In november 2014 heeft de Kaasdonk het kwaliteitskeurmerk behaald van de Federatie Landbouw en Zorg. Tijdens een kwaliteitsaudit in oktober is de zorgboerderij getoetst. Zonder aanvullende acties zijn we door de audit gekomen. Conclusie van de auditor: De rondgang en de gevoerde gesprekken geven het beeld van een goed opgezette zorgboerderij, zowel als het gaat om de infrastructuur als om de zorgverlening. We zijn trots op dit resultaat!